Poslední aktuality

Místní poplatky 2019

více


Pověřenec pro ochranu osobních úrajů (DPO)

více
Počasí na Vysočině
Spolufinancováno JMK


Přístup pro administrátory:

login:
heslo:

LHOTA SOUČASNOST

Vážení spoluobčané a návštěvníci webových stránek Obce Lhota u Olešnice

Zde jsou informace a dokumentace k návrhu projektu nového obecního úřadu Obce Lhota u Olešnice.

Za Vaše případné reakce děkujeme. Svoje příspěvky můžete umístit do sekcí:

ÚVOD-> Náměty a připomínky

ÚVOD->Diskuzní fórum

 

PROJEKT:

Stavba je navržena jako jednoduchá dřevostavba obdélníkového půdorysu s jednoduchou dispozicí.
Vzhledem k tomu, že je situována ve velmi krásném přírodním prostředí, využili jsme na plášť přírodní materiál v podobě dřevěných hranolů, které mají odezvu nejen v tradičních stavbách regionu (roubenkách), ale i v prvcích lesního hospodářství vyskytujících se v krajině jako je hráň dřeva. Umístění stavby na okraji obce, tedy zcela mimo jádrovou část, dovoluje přistoupit k řešení pláště zcela soudobou cestou a vytvořit výraznou stavbu citlivě zakomponovanou do přírodního rámce. Měkká zvlněná fasáda navazuje novou formou na tradiční hodnoty území a vytváří novotvar, který má ambice vytvořit výrazný prvek ve struktuře obce (což koresponduje s funkcí "kanceláře starosty") a umožní jasnou identifikaci místa. Dalším argumentem je využití tradičního materiálu z místních zdrojů.
 Při naší diskusi jsem objem řeziva na plášti poměrně špatně odhadnul. Po orintačním propočtu se pohybujeme kolem 8-10 m3 řeziva. Přemýšlel jsem ještě nad Vašimi dotazy k finacím a z jednoduché kalkulace mi vychází, že pokud budeme uvažovat cca 5500 kč/m3, jsme při 200 m3 přibližně na 1,1 mil. Kč. Odbouráním opěrných stěn vznikají prostředky na realizaci atypického pláště, čímž se s vlastní stavbou přibližně pohybujeme ve Vámi požadovaném finančním rámci.

 Odkaz:

 Zde naleznete Zjednodušenou studii kanceláře starosty ve Lhotě u Olešnice (Grafická část návrhu)